Tutustu Honkacapitalin julkaisuihin ja esimerkkeihin erilaisista koulutusmateriaaleista. 

Jukka Honkaniemen 6.6.2023 hyväksytty DBA (Doctor in Business Administration)- väitöskirja tarkastelee vastuullisuuskysymysten yhdistymistä liiketoimintaan finanssialalla ja PK-yrityksissä. Tutkimuksesta selviää, että kestävä rahoitus tukee yritysten ESG-käytäntöjen vakiintumista, mutta niiden integrointi liiketoimintaan ei vielä yllä loppuun asti. Lue lisää

Asiakaslähtöisesti toteutetussa ESG-taustatutkimuksessa käydään läpi asiakkaan kilpailukenttää, relevantteja tutkimusraportteja, olennaista lainsäädäntöä sekä muuta julkisesti saatavilla olevaa ESG-tietoa. Kootut taustatiedot tarjosivat kattavan tietopohjan ja erinomaisen lähtökohdan asiakkaan ESG-kehitysohjelmalle. Lue lisää.

Koulutusmateriaalissa paneudutaan bio- ja kiertotalouden erityispiirteisiin, käydään läpi erilaisia kiertotalousstrategioita ja -aloitteita sekä esitellään finanssialan toimijoiden tukemia kiertotaloushankkeita. Tavoitteena kasvattaa finanssialan toimijoiden asiantuntemusta tunnistaa ja tukea asiakkaiden bio- ja kiertotaloushankkeita. 

Koulutusmateriaalissa havainnollistetaan biodiversiteettikriisiä ja sen vaikutusta maailmantalouteen, rahoitusmarkkinoihin ja yrityksiin. Tavoitteena on kasvattaa ymmärrystä siitä, että luontokato ei ole vain ympäristökysymys vaan myös kestävän kehityksen, talouden, turvallisuuden ja oikeudenmukaisuuden kysymys. 

Vuonna 2020 toteutetun tutkimuksen tavoitteena oli analysoida Euroopan PK-sektoria ja yrityksiin kohdistuvia kestävyyshaasteita. Havaintojen pohjalta lähdettiin rakentamaan SaaS-palvelua, joka auttaa arvioimaan PK-yritysten liiketoiminnan kestävyyttä ja ilmastovaikutuksia erityisesti rahoittajien näkökulmasta. Lue lisää.

Koulutusmateriaalissa tarkastellaan ilmastomuutoksen ilmiöitä ja kestävyyshaasteita sekä havainnollistetaan niiden luomia uhkia ja mahdollisuuksia erityisesti PK-yritysten näkökulmasta. Lisäksi käydään läpi toimenpiteitä, joiden avulla PK-yritys voi varautua tuleviin kestävyyshaasteisiin ja hyödyntää vihreän siirtymän tarjoamia mahdollisuuksia.