Palvelut

Tarjoamme asiantuntemusta, neuvonantoa ja koulutusta vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen, kestävään rahoitukseen sekä niihin liittyvään lainsäädäntöön

Konsultointi ja neuvonanto

Konsultoimme yritysten johtoryhmiä ja hallituksia kestävyysriskien ja -mahdollisuuksien tunnistamisessa sekä organisaation muutosprosessien toteutuksessa. Tunnemme EU:n kestävän rahoituksen ja raportoinnin vaatimukset. Toteutamme taustaselvityksiä ja analyysejä sekä fasilitoimme erikokoisia muutosprosessihankkeita.  

Esimerkkejä asiakaslähtöisistä palveluistamme:

 • ESG vision ja strategian kirkastaminen
 • ESRS kaksoisolennaisuuden kartoitus ja raportoinnin tuki
 • EU Taksonomian kartoitus ja hyödyntäminen yrityksen rahoituksessa
 • ESG toimeenpanosuunnitelman laatiminen ja jalkautus
 • Pääoman saannin varmistus kestävän rahoituksen strategialla 

Koulutus- ja innovointityöpajat

Toteutamme kohderyhmän tarpeiden mukaan räätälöityjä koulutuksia yrityksille ja finanssialan toimijoille kasvattaen osaamistanne ja valmiuksianne liiketoiminnan kestävässä kehittämisessä, kestävyysraportoinnissa sekä vihreän rahoituksen strategioiden rakentamisessa ja innovoinnissa. 

Koulutuksemme käsittelevät esimerkiksi:

 • Kestävän rahoituksen strategian merkitystä yritysten pääoman saannille
 • Olennaisia raportointisäädöksiä ja -suosituksia: CRR Pillar 3 ESG, CSRD ja ESRS, SFDR
 • Päästölaskentaa ja EU Taksonomiaa
 • Kierto- ja biotalouden haasteita ja mahdollisuuksia 
 • Vihreän rahoituksen neuvonantoa ja asiantuntijamyyntiä

Keynote puheenvuorot

Ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyvät teemat puhuttavat tänä päivänä. Kiinnostavan teemaluennon ja taitavan fasilitoinnin avulla voit oivalluttaa, kouluttaa, keskusteluttaa ja sitouttaa niin asiakkaita, johtoryhmää, henkilöstöä kuin yhteistyökumppaneita. Tulemme mielellämme puhumaan ja luomaan lisäarvoa erilaisiin sidosryhmätapahtumiin.

Suosittuja Keynote-otsikoita:

 • Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys; uhat ja mahdollisuudet
 • Kestävä rahoitus, lainsäädäntö ja raportointi
 • Vihreä siirtymä ja PK-yritykset
 • Biodiversiteettikato liiketoiminnan näkökulmasta
 • Kiertotalous rahoitusmarkkinoiden näkökulmasta

esgResilience

esgResilience -palvelu kartoittaa PK-yritysten ilmasto- ja kestävyysriskit erityisesti rahoittajien ja sijoittajien näkökulmasta. Palvelu on yleisesti käytettyjen päästö- ja kestävyysraportointistandardien mukainen. 

Tarjoamme helpon tavan kartoittaa PK-yrityksen ilmastoriskiprofiilin dynaamisen kyselylomakkeen avulla. Keräämme vertailukelpoisen ja kokonaisvaltaisen kestävyystiedon isoltakin yritysjoukolta tehokkaasti pankki- ja rahoitustoimijoiden käyttöön.  

Tutustu tarkemmin esgResilience -palveluun!