Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella ja analysoida mahdollisuutta luoda uusi, skaalautuva palvelu PK-yrityksille, joka auttaa yrityksiä arvioimaan ja ymmärtämään liiketoimintansa kestävyyttä ja ilmastovaikutuksia, erityisesti rahoittajien näkökulmasta. PK-yritykset muodostavat merkittävän lähteen talouskasvulle, innovaatioille ja työllisyydelle, ja maailmanlaajuisen kestävyyshaasteen ratkaiseminen vaatii EU:n ja globaalin PK-sektorin ”vihreyttämistä”Tutkimus tarjosi kattavan katsauksen EU:n PK-sektorista, sekä tarkasteli ja analysoi laajasti EU:n ja kansainvälisen ilmastolainsäädännön ja -suositusten sekä kestävyysraportoinnin merkitystä yrityksille. Tutkimukseen perustuvien havaintojen pohjalta aloitettiin Saas-palvelun kehitystyö vuonna 2021.