Honkacapitalin tiimi toteutti asiakkaan kanssa yhteistyössä laajan kehityshankkeen asiakkaan ESG vision ja strategian kirkastamiseksi sekä konkreettisen toimeenpanosuunnitelman laatimiseksi. Asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöity ESG kehityshanke koostui mm. kestävän kehityksen taustatutkimuksesta, sidosryhmäkyselystä, johdon haastattelututkimuksesta ja työpajoista. 

Asiakaslähtöisesti toteutetussa ESG-taustatutkimuksessa käydään läpi asiakkaan kilpailukenttää, relevantteja tutkimusraportteja, olennaista lainsäädäntöä sekä muuta julkisesti saatavilla olevaa ESG-tietoa. Kootut taustatiedot tarjosivat kattavan tietopohjan ja erinomaisen lähtökohdan asiakkaan ESG-kehitysohjelmalle, jonka lopputuloksena oli yksityiskohtainen tiekartta ESG vision ja strategian toteuttamiseksi kolmen vuoden aikana.